Basın kartı çıktı mı? Yasa kapsamında, kanun çerçevesine alınmaları adına internet haber siteleri ile basın kartına dair hususlar, 2022 Basın Kanunu’nun içerisine dahil edilerek radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde görev yapan kamu personeli, basın kartı düzenlenmesi açısından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecek. Ezcümle basın kartı artık şartları yerine getiren tüm internet haber sitesi çalışanlarına verilecek. Eskiden Cumhurbaşkanlığı Sarı Basın Kartına sahip olabilmek için basılı ve süreli yayın sahibi bir gazetede çalışma şartı bulunuyordu. 

Basın Yasası kapsamında basın kartı başvurusu için nitelik ve cinsler kamuoyu ile paylaşıldı. Bu çerçevede, Basın Kartı başvuru İletişim Başkanlığı’nın sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Basın kartı, resmi nitelikte bir kimlik belgesi olarak değerlendirilecek. 
Basın kartı türleri şöyle:

Dezenformasyon Yasası kapsamında kabul edilen basın kartı maddesi, yurt genelinde işlevini sürdüren medya şirketlerinin Türk vatandaşı medya mensuplarına, süreli yayınların maliklerine ya da tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarına, medya kuruluşları adına hareket eden ve görev alanı Türkiye’yi kapsayan yabancı medya mensupları ile görev alanı Türkiye’yi kapsamamakla birlikte geçici bir süreyle Türkiye’ye haber gayesiyle gelen yabancı medya mensuplarına, yurt dışında görev yapan medya kuruluşlarının, Türk vatandaşı maliklerine ve çalışanlarına, yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı medya mensuplarına, medya sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde görev yapan kamu çalışanlarına, medya alanında faaliyet göstermeleri gereklilikleriyle sendikalar ile kamu faydasına faaliyette bulunduğu belirlenen dernek ve vakıfların idarecilerine verilebilecek.
Basın kartı isteyenler başvuruları gerçekleştirebilmeleri adına reşit olmaları, minimum lise veya dengi bir okulu bitirmeleri kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması gerekliliği istenecek.

Aynı zamanda basın kartı isteyenlerin başvuruda bulunabilmesi için Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen tarihler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suç nedeniyle 5 sene veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk suçları ve terör suçlarından hüküm giymemiş olması gerekiyor.
“Torba Yasa Maddeleri Neler? TBMM’deki Torba Yasada Hangi Maddeler Yer Alıyor” Haberini OKUYUN
Basın Kanunu kapsamında, “Teslim ve muhafaza yükümlülüğü, Basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üye sayısının 42’ye çıkarılması, İnternet haber sitelerinde yayımlanacak resmi ilan ve reklamlar, İnternet haber sitelerinde resmi ilan ve reklam yayımlayacakların sorumlulukları, Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgiyi yaymaya 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerini getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya para cezası, reklam kütüphanesi, TCK’de yer alan suçlara ilişkin içerikler adli mercilere verilmesi, Reklam ve bant daraltılması yasağı, reklam yasağına aykırı davrananlara 100 bin liraya kadar ceza, Sosyal ağ sağlayıcının kanuna uyumu, Şebekeler üstü hizmete ilişkin düzenleme” gibi maddeler yer alıyor.

source

By admina

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir